שירותים

ייפוי כוח מתמשך

icons8-scales-52.png

בהגיעו של אדם למצב בו אינו יכול לדאוג לענייניו האישיים בין אם בשל מחלה קשה או זקנה, קרובי משפחתו נאצלים לפנות לבית המשפט בבקשה למינוי אפוטרופוס וזאת על מנת שיוכלו לטפל בענייניו ולדאוג לצרכיו מבחינה אישית רכושית וכמובן רפואית. 

קבלת המינוי איננה הדבר האחרון עמו יאלצו בני המשפחה להתמודד; עליהם יהיה להגיש דוחות שנתיים ולעמוד לביקורת בפני האפוטרופוס הכללי. 

בעת הפנייה לבית המשפט לעיתים מתעוררים קשיים בין היתר בשל היעדר הסכמה בנוגע לזהות האפוטרופוס. לא אחת היעדר הסכמה בין קרובי המשפחה הוביל למינוי אפוטרופוס חיצוני, עלויות כספיות מיותרות והכל בניגוד לטובתו של האדם אשר לו נדרש מינוי האפוטרופוס ולצד קרע ומחלוקת במשפחה.

 

כעת יש פיתרון שיחזיר את השליטה 

בהתאם לתיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, רשאי כל אדם למנות ממונה לטיפול בענייניו ולשלוט על עתידו כאשר יגיע למצב בו לא יוכל לשלוט על ענייניו. 

מסמך ייפוי כוח מתמשך מאפשר לכל אדם בעודו כשיר ומבין בענייניו להחליט מי יטפל בענייניו כאשר יגיע למצב בו לא יוכל לטפל בעצמו, ובעצם מי ידאג לעתידו. 

באמצעות מסמך זה, יש לכל חותם יכולת לשלוט על זהות מיופה הכוח שיטפל בענייניו הרפואיים, האישיים והרכושיים, למסור הנחיות מקדימות ולהבטיח את השליטה על חייו בכל רגע נתון. 

החתימה על מסמך שכזה תמנע את הריבים והמחלוקות בתוך המשפחה, את הצורך לפנות לבית המשפט, ותחסוך בירוקרטיה ועלויות רבות. 

רוצים לקחת אחריות על חייכם? חתמו על ייפוי כוח מתמשך!

חתימה על ייפוי כוח מתמשך אפשרית רק בפני עורך דין שהוסמך על ידי משרד המשפטים לבצע זאת.