שירותים

הוצאה לפועל

icons8-scales-52.png

הוצאה לפועל מערכת ההוצאה לפועל פועלת על פי חוק לאכיפת פסקי דין, לרבות פסקי דין לתשלום מזונו, משכנתאות, שטרות, החלטות שניתנו על ידי גופים שונים ותביעות בסכום קצוב של עד 75,000 ש"ח.

במסגרת החוק מוסדרים אמצעי האכיפה השונים אותם ניתן לנקוט כנגד החייב. אמצעי האכיפה בהוצאה לפועל ננקטים לפי בקשת הזוכה. הגורם המוסמך לדון בבקשות הוא רשם ההוצאה לפועל הוא הגורם המשפטי והגורם המנהלי המוסמך לדון הוא מנהל לשכת ההוצאה לפועל.

עוה"ד אורן גדות מייצג חייבים וזוכים בכל לשכות ההוצאה לפועל בארץ והוא פועל באופן מסור לטובת אלו המיוצגים אצלו כל זאת תוך חתירה לא מתפשרת למימוש כל האינטרסים ושמירה על זכויותיהם